OVERZICHT VAN BOEKEN, SCRIPTIES, E.D.De Boer, de Koe en de Zuivelindustrie 1983 Alfred van Dijk
Boeren bouwen aan de toekomst 1951 ir J. Penders
Landleven 1990 Ton de Joode
Jeugdherinneringen 1992 Mevr van Sleeuwen
Hoe boeren het bolwerken 1986 drs K Tjepkema
Van nabij en verre De ZLM 1965 G A de Kok
Mensen en Dieren 1975 Martien Coppens
Landbouwcijfers 1974 PNEM
Provinciale Almanak Noord-Brabant 1985
De Landbouwtelling 1995
Rundvee 1948 ir C Maliepaard
De ontwikkeling v d Nederlandse Rundveehouderij in deze eeuw 1970 D v Adrichem Boogaart
Diergeneeskundig Handboek 1983 dr A Osinga
De erfelijke basis v d fokkerij 1970 D Minkema
Veeteelt 1962 A E vLaarhoven/JF Linden
Erfelijkheid en Fokkerij 1949 dr E T Roelofs
Algemene Veeteelt 1 1940 E J Dommerhold
Handleiding veevoeding Landbouwwintercursus 1911 J Kok
Doelmatige veevoeding ca. 1938 ir J v Laarhoven/F v Weegen
Rapport omtrent de Veefokkerij in Nbrabant 1897 Nbr Mij v Landbouw
Toespraak over veefokverenigingen, Boxtel 1902 NCB A v d Wiel
De Fokkerij der L’bhuisdieren in Nederland 1925 Prof. dr H M Kroon
Die Rinderzucht 1912 dr H Werner
Kuhfamilien Westfälischen Rinderzucht(2) 1964 dr Hüttemann
Züchtungsfibel 1953 dr H L Dürrwaechter
Runderrassen in de EEG 1985 Klaus Frahm
Cattle Breeds of the World 1985 Marleen Felius
Een Land vol Vee 1995 Anno Fokkinga
Rundveefokkerij 1987 ir K P Stapel
Holstein Historie 1989 M Wiersma
Leerboek Controleurs Fok- en Controlever. 1947 dr A G Breen/ F Keestra
Handleiding Cursus voor Inseminatoren 1955 L P de Vries
Rapport organisatiecie rundveeteelt in Ned. 1966
Rapport organisatie rundveefokkerij in NBr 1967
Eiwit. Verslag van een studiedag 1967
Slachtkwaliteit bij runderen 1974 P L Bergström
Vleesvee een nieuw perspectief 1988 D Oostendorp e.a.
Praktische economie voor de melkveeh en varkensh 1991 A Dijkhuizen e.a.
Melkveemanagement IKC
Veehouderij en Milieu Beelden bij Eisen 1994 IKC
Voeding v melkvee en jongvee in de praktijk 1994 PR
Naar grotere eenheden in de Brabantse veehouderij 1967 HID Tilburg
4*S Structuurnota Brabantse land-en tuinbouw 1970
Deelnota Rundveehouderij en Akkerbouw 1970
Agrarische problematiek in N-Brabant 1971 HID Tilburg
Doel 1980 struktuurnota N-Brabant 1980 HID Tilburg
Volledige geboorteregistratie 1960 S v Dieten/A v Loen
Indrukken KI en steriliteitsbestrijding in de VS 1950 D H J Brus
.
Diss. Biopsa Uteris 1954 D H J Brus
Diss. Verband tussen vet%, vetvrije ds en eiwit 1956 E H Ketelaars
Diss. Bloodgroup studies in Dutch cattle breed 1958 J Bouw
Diss. Melkbaarheidsonderzoek bij het zwb vee in Frsl 1963 J. Keestra
Diss. Het meten en wegen voor vleesproductie 1969 M P M Vos
Diss. Selections voor growht rate in mice 1974 H Bakker
Diss. Correctie melkgift voor leeftijd, seizoen en lactatiestadium 1975 J Dommerholt
Diss. Perinatale sterfte 1976 J W A Remmen
Diss. Syneresis milkgels 1988 H v d Bijgaart
Diss. Bovine Herpesvirus 1 1997 J J Hage
Diss. Voorspellen van vruchtbaarheid van stieren 1997 N den Daas
.
IVO Inventarisatie slachtaanbod in 1968 en 1969 H de Boer e.a.
IVO 1952 – 1977
IVO Enkele fundamentele aspekten v d Rundvleesproductie 1971 M P M Vos
IVO De slachtkwaliteit v h Nederlandse rund 1982
IVO De slacht- en vleeskwaliteit v h Nederlandse Rund 1983
IVO Geschiktheid kalfsvleesproductie 25 % RHF 1980 P v Nieuwenhoven
IVO Rapport C-36 Kruisingsproef N- Amerikanen 1978 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-146 Dikbilrunderen 1970 P Bergström
IVO Rapport C-294 Voor-en nadelen kruising RHF*MRIJ 1976 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-343 Invloed groei, vv en sl. kw op rend. vlees 1978 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-351 Rassenproef Melkproductie 1978 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-357 Factoren geboorteverloop 1978 A Meijering e.a.
IVO Rapport C-394 De Roodbonten in Baden-Württemberg 1980 J de Rooy
IVO Rapport C-410 Nak v Hanny’s Red Leon gemest als vleeskalf 1981 H Laurijsen/P Jans
IVO Rapport C-416 Nak v Jaspar’s Pencil gemest als vleeskalf 1981 H Laurijsen/P Jans
IVO Rapport B-41 Invloed daglicht bij kalvermesten 2 1962 P Bergström
IVO Rapport B-67 Voedersystemen mestproeven stieren 1965 P Bergström
IVO Rapport B-70 Mestproeven afst. groepen rb+zwb. KI-stieren 1965 P Bergström
IVO Rapport B-71 Mestproef afst rb KI-stieren 1965 P L Bergström
IVO Rapport B-82 Mestproef ” (2) 1966 P L Bergström / M P M Vos
IVO Rapport B-93 Mestproef ” (3) 1967
IVO Rapport B-96 Mestproef ” (4) 1968
IVO Rapport B-94 Analyse KI-fokkerij provincie Utrecht 1967 D Minkema/P Scheer
IVO Rapport B-98 Oorzaken kwantitatievekarkassamenstelling 1968 P Bergström
IVO Rapport B-150 Geboortemoeilijkheden gebruikskruising 1979 A Meijering e.a.
IVO Rapport B-152 Herhaalbaarheid kenmerken onderbalk 1979 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-173 Nota Genenbank voor Lbhuishouddieren 1981 H Bakker e.a.
IVO Rapport B-178 Stierenvleesprod van pinkenstieren 1981 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-182 Invloed wissel. voerintens. bij vleesstieren 1981 P Bergström/H Dijkstra
IVO Rapport B-184 Mesten vleesstieren met 2 complete rantsoen. 1981 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-195 Class. Nuka’s voorspellen geschikth vleesprod 1982 D Minkema e.a.
IVO Rapport B-199 Rassenproef Afvoer en Slachtkwaliteit 1982 J K Oldenbroek e. a.
IVO Rapport B-202 Een index voor vleesproduktie 1982 J Jansen e.a
IVO Rapport B-253 Het dikbilfenomeen bij het rund 1985 P Bergström
IVO Rapport B-275 De Terwispelproef 1986 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-279 De Dubbeldoelproef 1986 J K Oldenbroek e.a
IVO Rapport B-302 De Dubbeldoelproef 1987 J Dijkstra e.a.
LUW Bepaling slachtkwaliteit m b v metingen 1966 H Bakker
LUW Overdruk. Invloed lft 1e kalving op ontwikkeling 1968 M P M Vos e.a.
LUW Fokleer. Collegedictaat 2 en 3. 1970 H Bakker
LUW Analyse NRS-keuringsrapport FH en MRIJ 1970 R D Politiek/H Vos
LUW Rundveeteelt in Engeland, USA enz., enz. 1973
LUW Cursus Rundveefokkerij 1973
LUW Doodgeboorte bij MRIJ-kalveren 1974 W Pijnenburg
LUW Relatie met melk- en vleesprod ext van FH en MRIJ-stieren 1974 D J den Boer
LUW De Rundveeselectieproef op het PFL 1976 R D Politiek/ H Vos
LUW Vakgroep Zootechniek nr 1 Gebruiksduur melkvee 1977 E Renkema e. a.
LUW Vakgroep Zootechniek nr 3 Gebruiksduur melkvee 1977 S Korver
LUW Het fokken van rundvee 1979
LUW Het Centrum voor Stierenopfok Zd-Nederland 1980 D S Koorn
LUW Konsekwenties vleesprod. Kruisen MRIJ met HF 1982 Jan Ottens
LUW Vakgroep Veefokkerij nr 36 Vleesprod bij Melkvee 1995 B Tomassen
LUW Scriptie celgetal in de melk 1978 P Duysings/ L Hooghiemstra
HAS Moderne ontwikkelingen Veeverb. bestel NBr/Lb/Frs 1980 Liesbeth Thijssen
HAS Toepassing EPT voor selectie op vleesproduktie 1980 Jos Peerlings
HAS Factoren vet- en eiwitgehalte in de weideperiode 1981 J G M v d Boom
HAS Verband EPT en Vleesindex met de vleesproduktie 1987 Eric Meulenbroeks
.
Het NRS
Doel en Werking van het NRS 1968
Het Groene Boekje van het NRS 1978
NRS 1874-1959; 1874-1964; 1874-1969.
.
Enkele beschouwingen over onze MRIJ-fokkerij 1950 ir E J Alderkamp
Verdere ontwikkeling v d KI in Amerika 1954 ir A Th Ariëns e.a.
Erfelijke gebreken in de Rundveefokkerij 1955 Fonds Ndl Veefokkerij
Erfelijke verlamming v d achterhand 1954 H Hoitink e.a.
Een erfelijk mond- en klauwgebrek bij het rund 1959 A v’t Hooft
Spastische parese bij MRIJ 1962 A v’t Hooft e.a.
Rapport Afstammelingenonderzoek in Nederland 1964
Tabellen betreffende salarissen per jan. 1965 Staatsuitgeverij Den Haag
Enkele onderwerpen uit de algebra 1964 H J Reints
Mogelijkheden productie rundvlees in bedrijfsverb. 1959 E Broekhuis/PAW 43
De ontwikkeling v d kalvermesterij 1965 G Braks/ PAW 105
Gespecialiseerde kalveropfok in Beieren 1966 RLC Eindhoven
De verwerking van melkc.gegevens door de computer 1968 CMD Arnhem
De fokkerij v zwartbont rundvee in Italië 1968 Ministerie v L en V
Deelname melkcontrole in Noord-Brabant (per gemeente) 1968 RVC Breda
Vijf jaar ervaring met de Centrale opfok v jongvee 1971 CRA Eindhoven
Tabellen leeftijd en gewicht MRIJ-stieren 1971 A v Laarhoven/F Kuijpers
Lichaamsontwikkeling en gewicht bij MRIJ-vee Bedrijfsontw. dec 1971 AvL/FK
Ontwikkelingen in de Rundvh in Limburg 1972 CRA Roermond
Hendrix proefkruising met Piemontese 1973 H Brunnekreef
De vererving van het kenmerk: dikbil 1974 R Debruyne
Studiereis naar Zwitserland 1976 J Hilkens
Het beleid in de RunderKI 1974 Min. van L en V
Kanttekeningen KI
Het MRIJ-fokbeleid in N-Brabant 1976 R G Buré/ CRA Tilburg
De lokale balie 1977
Informatiestromen op een groot melkveebedrijf 1977 J Mutsaers / IMAG
De prov. ontwikkeling v d veestapel in Ned. 1960-1977 Min. van L en V
Melkproduktiekontrole A Helder /CRA Waalre
Gedachten over de te witte kleur, in map Cons.schap 1979 Guillaume Derks
Biedt kruising RHF*MRIJ perspectief? 1981 A v d Herik
Visie Voorlichtingsdienst kruisen MRIJ 1983
Invloed Brown Swiss op de Rode Denen 1985 M Sikkema / MRIJ-cie
Stageverslag MRIJ-Zuid. Inzet proefstieren 1983 Ab Groen /CRA Waalre
Lesstof Rundveeverbetering 1984 CAD Rundveeverbetering
Opfok van stierkalveren 1971 ir J A Beukeboom/CRA N-H
Centrale opfok van KI-stieren 1973 ir J v Leeuwen
Runder KI en Centrale opfok v stieren in Z-Dtsl 1974 J v Leeuwen/ C Willems
Discussienota Centrale opfok en EPT van stierkalveren 1974 J Hilkens/F Kuijpers
Vergelijking roodb. Stiermoederprogram in NBr en Lb 1974 J Hilkens/F Kuijpers
Centrale opfokstations voor stieren in B. WD en Den. 1975 J. de Jonge e.a.
Centrale opfok van jonge KI-stieren 1977 E Mijnen/CRA Tilburg
Literatuurstudie voeren van rundvee 1979 ir A Ipema
Het Centraal Stierenopfokstation voor ZN 1982 Alfred de Vries/CRA Tilburg
Verslag reis Nw-Zeeland 1984 J Kruize / J v Lieshout
Melken kwaliteitswerk JAC v Oorschot/CRA’s ZN
Stierenkeuze? Uw keuze 1985 CRA Tilburg
De kosten en opbrengsten van ET-materiaal 1990 John Raedts
Diergenetica voor de Specialisten Rundveefokkerij 1986 CAD ir F de Graaf
Brabantse melkgeitenhouderij in perspectief 1986 BRO
Lezersênquete Veeteelt in het Zuiden 1987 E Ariëns
COVAM rapport Noord-Brabant 1985
Integratie GD+ MPCwerkwijze in NBr 1987 E Saris/A Verschuuren
Van Schetsen naar Merken 1989 I & R-werkgroep NBr/Lb
Zuid- Holland onderweg 1985
Meerjarenvisie NRS 1993
Beeld van de Veeverbetering in 2000 1993
Rapporten Twijnstra-Gudde 1993
Instruktieboekje Veebeoordelingswedstrijd 1993 NAJK
Rapport werkgroep Vraag en Aanbod Arbeid 1995 en 1997
Melkveehouderij in 2010 1996 ING-bank
PBR Voorspellingswaarde stiervaders voor fokw. zonen 1977 H Wismans
PBR Deelname aan melkcontrole en KI bij rundvee in N-Brabant 1978
PBR Rundveeregistratie met erkende afstamming 1980 Hans Lijding
PBR Onderzoek levensduur dochters/ Brab KI-structuur? 1980 Marco Bink
PBR Relatie fokwaarde/afst.index rb NBr 1986 Marion Wouters
PBR Analyse verwerking MPC-gegevens 1987 Gerard Willems
PBR Inventarisatie werkwijzen VB’s NBr en Lb 1988 Frank Jeurissen
PBR Celgetal en Fabrieksmelk en mpc 1989 W v Ginneken
PBR Ledenwerving MPC 1989 Eric Wouters
PBR Stageverslag 1994 Anke v d Ven
PBR Registratiegraad Verb Roodbont Vleesras 1994 Richard Smeets
LvC Geboorteregistratie op schotten 1972 J Goossens
LvC Sophie 36’s Arie 1974 P Jans
LvC Invloed sex. gedrag op vrouwelijke soortgenoten 1976 J Goossens
LvC Stiervaders seizoen 1976-77 1976 H Wismans
LvC Afstamming stieren van KI-ver LvC 1976 H Wismans
LvC Enkele werkstukken 1978 P v Goor
LvC Stieren met positieve vererving 1979
LvC Pieta 7’s Paul and his sons
LvC Varkensbek, kromme voorbenen 1979 A v d Tillaart
LvC Onderzoek drachtigheid na de1e insem. 1979 Jos Peerlings
LvC Enkele punten bij het insemineren van belang 1980
LvC Erfelijke aanleg melkprod in LvC 1980 Erik Ebbink
LvC Foktechn mogelijkheden verbetering prod.aanleg 1981 J Goossens
LvC De voornaamste rode HF-bloedlijnen 1981 J Goossens
LvC Kanttekeningen bij de EPT van stieren 1984 Wil v d Broek
MBr Inzet van proefstieren 1978 J de Reus
MBr Gehaltevererving van MRIJ-stieren 1979 Willem v d Sanden
MBr Onderzoek naar de Koe-index 1980 R v d Boer
MBr Melkverdeling over de kwartieren 1984 R Tiellemans
MBr Het gebruik van HF op MRIJ-vee 1984 Rinie v Berkel
MBr Econ. vgl pinken insemineren met pinken- of fokstieren 1984 Jan Geurts
MBr Invloeden op het laten schetsen v kalveren 1985 Han v d Elshout
.
Verslag mestproeven Vessem afst. van MRYen FH-stieren 1965 RVC Breda
Verslag ‘’ MRY -stieren 1966 RVC Breda
Verslagen vergaderingen specialisten Rundveefokkerij 1968-1971
Verslag Centrale opfok van jongvee 1983 CRA Eindhoven
Verslag studiereis W-Dtsl, Resultaten RHF bij Rotbunt 1980 ir W de Boer/ A Landeweerd/F Kuijpers
Verslagen MRIJ-Commissie Nederland 1981 – 1986
Verslag Werkgroep Vastleggingsapparatuur 1982 GIR
Verslag Amerika-studiereis Foktechn.. Cie van KI-Zuid 1988 F Kuijpers
Studiereis Duitsland-Roodbont door KI-Zuid 1989 F Kuijpers
Benelux – studiereis door KI-Zuid 1991 F Kuijpers/W Fleuren