OVERZICHT VAN JAARVERSLAGENProv Cie rundveefokkerij/ PSR/ PBR
Vanaf 1913 complete serie t/m 1998 als volgt onderverdeeld:
Provinciale Commissie voor de Ondersteuning van Rijkswege van de Veefokkerij in Noordbrabant 1913 t/m 1951
Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noord-Brabant 1952 t/m 1970
Stichting voor de Rundveeverbetering in Noord-Brabant (PSR) 1971 t/m 1981
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant (PBR) 1982 t/m 1987
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant en Limburg (PBR) 1988 t/m 1998
Handboekje voor de keuringscommissie 1912
Keuringsrapporten Stierenkeuringen plm. 1936
Provinciale Commissie van Toezicht op de KI in Noord-Brabant
Verslagen 1949 – 1974, 1979 - 1987
Bond van KI-verenigingen
Kasboek 1958-1969
Centrum Opfok Stieren Oerle
Verslagen 1978/79 – 1984/85
Jaarverslagen Regionale Bonden / VVB’s
Bond West-Brabant 1952, 1954 -1959, 1986-1990, 1993, 1994
Jubileumverslag Bond West-Brabant 1911-1986
Jubileumboekje Bond Land van Cuijk 1913-1988
Bond Land van Cuijk Afd. Fokcentrale 1968, 1969, 1973, 1975-1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1993-1995, 1997.
Bond Veghel 1968, 1971
CVR De Meijerij 1976-1982,
VVB De Meijerij 1987, 1988, 1990
CVR De Kempen, afd. melkproduktiecontrole, rayonverslagen 1976
VVB De Kempen 1988, 1990
VVB’s De Kempen/De Meijerij 1991
VVB Zuid 1993-1996
CVR Zuid 1993, 1996, 1997
Bond Peelland, fokver. Helmond, Stiphout, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren 1977
’’ ’’ Helmond, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren 1978
’’ ’’ Helmond en Someren 1979
’’ ’’ Helmond 1980
’’ ’’ Helmond en Someren 1981-1983
’’ ’’ Helmond, Asten, Neerkant, Deurne, Someren 1984, 1985
VVB Peelland 1991
CVR Midden-Brabant, fokver. 1976,1977, 1979-1981, 1983-1985
VVB Midden-Brabant 1987-1989, 1991, 1992, 1994
VVB Midden-Brabant, dienstverlenend aan veehouders 1987-1998 en voorgeschiedenis
Jaarverslagen van fokverenigingen
Fokcentrale Oosterhout-Dongen 1977-1979, 1983, 1985, 1986
Fokver. Gilze 1977-1980, 1983-1985, 1991
Fokver. Rijen 1977, 1978
Fokver. Bavel c.s. 1977-1979, 1981, 1983
Fokver. Rijsbergen-Ulvenhout 1976-1979, 1983-1985
Fokver. CUB 1976-1979, 1981, 1984, 1985
Fokver. Alphen/Goirle 1991
Fokver. Kaatsheuvel 1976, 1979, 1981, 1985, 1991
Fokver. Land v H en A 1976-1979, 1981, 1983-1985
Fokver. Raamsdonk c.s. 1976-1979, 1981, 1983, 1985
Fokver. Etten c.s. 1976-1979, 1981, 1984, 1985
Fokver. Oud-Gastel 1975, 1977, 1978, 1982, 1984-1986
Fokcentrale Roosendaal 1975-1979, 1983
Fokver. Wagenberg/Made 1976, 1977, 1979, 1981, 1984
Fokver. Waspik 1977 – 1979, 1985
Fokver. Zundert 1976-1980
Fokver. Oss 1976-1979, 1983
Fokver. Lithoyen 1977, 1980, 1983, 1984
Fokver. Megen 1977, 1983-1985
Fokver. Asten 1976-1979, 1983
Fokcentrale Deurne e.o. 1969, 1971-1980,1982-1984
Fokcentrale Helmond 1969, 1971-1973, 1975, 1976
Jubileumverslag fokver. Alem-Maren-Kessel 1933-1958
Jubileumverslag fokver. Berkel-Enschot 1926-1966
Jubileumverslag fokver. Moergestel 1928-1968
Jubileumverslag fokver. Biest-Houtakker 1942-1992
Jubileumboekje melkcontrole De Langstraat 1997
Jubileumverslag Roza 30 100000 kg Bink R’donk 1970
Fokver. Hilvarenbeek 25-jarig bestaan 1963
Fokver. Esbeek 50-jarig bestaan 1990
Fokver. Berkel-Enschot 1965
Fokver. Diessen 1978, 1979, 1985
Jaarverslagen van KI-verenigingen
KI Venray 1958-1962
KI Gilze-Rijen 1967
KI Land v Heusden en Altena 1968, 1972, 1973, 1975
KI Fed. West-Brabant 1977-1980
KI Heythuysen 1957
MRIJ-KI Limburg 1974, 1976-1978, 1980, 1982, 1983
KI Bond Veghel 1965, 1966, 1968
KI Land v Cuijk, 25-jarig jubileum 1974
KI Udenhout 1950-1954
KI Midden-Brabant 1964, 1967-1972
CVR Midden-Brabant 1975, 1977-1983, 1985, 1986
CVR De Kempen 1968-1986
KI Peelland 1966, 1969 – 1980, 1982 - 1986
Prov. Cie/PSR/PBR Limburg
Prov. Commissie ter bevordering van de Rundveefokkerij in Limburg 1951-1970
Stichting voor de Rundveeverbetering in Limburg 1971
Rundveefokkerij en –houderij in Limburg 1971-1980
Beter Veehouden
De KI in Limburg 1953
Jaarverslagen fokver., fokver.centrales en VRB
Fokver. Venray e.o. 1971-1975
VRB Noord-Limburg 1980-1983, 1985, 1987
Fokver. Sevenhorst 1971, 1972
Fokver. Centrale Helden 1972
Fokver. Centrale Seldenhorst 1976
Fokver. Centrale M-Limburg 1971, 1974, 1975, 1977
VRB M-Limburg 1980, 1981, 1983-1985, 1987, 1988
VRB Zuid-Limburg 1984, 1985, 1987
Fokver. Merkelbeek 1973, 1974
VRB Limburg 1989-1991
Verslagen Laboratorium voor Melkonderzoek
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle 1972-1982
Co๖p. Vereniging voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle 1983-1993
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek te Hoornaar 1973
Stichting Melkcontrolestation Nederland te Zutphen 1994
Melkcontrolestation Zuid-Nederland te Breda 1976, 1977, 1982
’’ ’’ te Oerle 1983, 1985, 1987
Regionaal Orgaan Melkhygi๋ne Zuid-Nederland 1992
COZ Centraal Orgaan Zuivelcontrole 1991-1993
COKZ Centraal Orgaan Kwaliteitscontrole Zuivel 1996
Overige verslagen
Bond v Zwartbontfokkers in Noord- en Midden-Limburg 1975, 1981, 1984
Limburgse Vereniging van Vleesveehouders 1986
Hozubra, verslagen en andere bescheiden uit de jaren 1962, 1963 en 1966
Veeteeltstudieclub Land v Cuijk 1996, 1997
Lijst van penningmeesters van fokverenigingen 1967
Gezondheidsdienst voor Dieren
GD N-Br verslag 1958, 1986
GD NBr verslag begeleiding melkveebedrijven 1978
Overige provincies
Prov. verslagen afst. keuring Overijssel 1952-1969
PBR Overijssel 1980-1985
Prov. verslagen afst.keuring Gelderland 1960-1973
PBR Gelderland 1977, 1983-1985
Verslag KI Fleringen 1966
Verslag KI Twente 1972, KI Overijssel 1977
KI bij rundvee en varkens in Overijsel 1978
Verslag KI Ceres 1976, 1977
Verslag ORS mpc 1991, 1994, 1995
Centrale Melkcontroledienst
Jaarverslag 1944-1976
Landelijke Commissie Melkbaarheidsonderzoek
Jaarverslag 1963-1976
Jaarboek KI 1946-1976
Jaarverslag KI, CMD en Mbo 1977-1983
GIR
Jaarverslag GIR 1973/74
NRS
Jaarverslag 1980, 1987, 1988, 1990, 1994-1997
Jaarboeken 1957-1961, MRIJ 1962-1970, FH 1962-1970, G 1970
Productievererving MRIJ 1976, 1977, 1979, 1980
’’ FH+G 1977
Gedrukte Stamboeken MRIJ 1914-1960
CR Delta
Jaarverslag 1999, 2000
Koeien en Bedrijven in cijfers
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek IVO Zeist
Jaarverslag 1957, 1959 – 1972, 1976, 1978 – 1982, 1985
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
Verslagen en Mededelingen van de Directie van de Landbouw 1905, 1923, 1924,1931, 1932, 1933, 1934, 1936-1939, 1942
Meitellingen CBS 1921, 1930, 1960-1968