STICHTING ARCHIEF RUNDVEEVERBETERING NOORD-BRABANT EN LIMBURG

De stichting is opgericht in 1998 door het bestuur van de Provinciale Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant en Limburg.
Directe aanleiding was de vorming van een nationale co√∂peratieve organisatie voor Rundveeverbetering, de Co√∂peratie Rundveeverbetering CR Delta, waarin de regionale organisaties opgingen. 
Het omvangrijke archief van de PBR en aangesloten organisaties blijft zodoende beschikbaar voor iedereen, die belangstelling heeft voor de veehouderij en veefokkerij in de beide zuidelijke provincies met zijn rijke historie.

De collectie omvat boeken, tijdschriften, scripties, jaarverslagen van bonden, KI-organisaties en fokverenigingen, met daarnaast catalogi van landelijke, bonds- en lokale fokveedagen en tentoonstellingen. Bovendien het foto- en filmarchief.

Het archief bevat ook de nodige informatie op plaatselijk niveau, zoals de deelname aan en resultaten van locale stierhouderijen en fokverenigingen. Het oudste overzicht gaat terug tot 1897 en geeft een gedetailleerd overzicht van de rundveeteelt per gemeente. Dit kan het startpunt zijn om de ontwikkeling van de veehouderij per dorp of streek gedurende de 20e eeuw in beeld te brengen.

Sjoerd 1