Lijst van boeken, scripties, e.d.

De Boer, de Koe en de Zuivelindustrie1983Alfred van Dijk
Boeren bouwen aan de toekomst  1951   ir J Penders
Landleven            1990       Ton de Joode
Jeugdherinneringen    1992    Mevr van Sleeuwen
Hoe boeren het bolwerken 1986drs K Tjepkema
Van nabij en verre  De ZLM   1965 G A de Kok
Mensen en Dieren1975 Martien Coppens
Landbouwcijfers                                                      1974  PNEM
Provinciale Almanak Noord-Brabant            1985
De Landbouwtelling1995
Rundvee     1948            ir C Maliepaard
De ontwikkeling v d Nederlandse Rundveehouderij in deze eeuw 1970  D v Adrichem Boogaart
Diergeneeskundig Handboek1983  dr A Osinga
De erfelijke basis v d fokkerij     1970  D Minkema
Veeteelt 1962    A E vLaarhoven/JF Linden
Erfelijkheid en Fokkerij  1949dr E T Roelofs
Algemene Veeteelt 1     1940   E J Dommerhold
Handleiding veevoeding Landbouwwintercursus   1911J Kok
Doelmatige veevoeding     ca. 1938ir J v Laarhoven/F v Weegen
Rapport omtrent de Veefokkerij in Nbrabant1897  Nbr Mij v Landbouw
Toespraak over veefokverenigingen, Boxtel   1902 NCB A v d Wiel
De Fokkerij der L’bhuisdieren in Nederland1925  Prof. dr H M Kroon       
Die Rinderzucht 1912 dr H Werner
Kuhfamilien  Westfälischen Rinderzucht(2)1964  dr Hüttemann
Züchtungsfibel  1953dr H L Dürrwaechter
Runderrassen in de EEG       1985   Klaus Frahm
Cattle Breeds of the World 1985   Marleen Felius  
Een Land vol Vee 1995 Anno Fokkinga
Rundveefokkerij 1987   ir K P Stapel
Holstein Historie  1989M Wiersma
Leerboek Controleurs Fok- en Controlever.     1947  dr A G Breen/ F Keestra
Handleiding Cursus voor Inseminatoren1955    L P de Vries
Rapport organisatiecie rundveeteelt in Ned.1966
Rapport organisatie rundveefokkerij in NBr 1967
Eiwit.  Verslag van een studiedag1967
Slachtkwaliteit bij runderen   1974  P L Bergström
Vleesvee  een nieuw perspectief    1988    D Oostendorp e.a.
Praktische economie voor de melkveeh en varkensh1991A Dijkhuizen e.a.
Melkveemanagement IKC
Veehouderij en Milieu  Beelden bij Eisen 1994IKC
Voeding v melkvee en jongvee in de praktijk    1994     PR
Naar grotere eenheden in de Brabantse veehouderij1967 HID Tilburg
4*S            Structuurnota Brabantse land-en tuinbouw1970
Deelnota Rundveehouderij en Akkerbouw 1970
Agrarische problematiek in N-Brabant     1971HID Tilburg
Doel 1980 struktuurnota N-Brabant 1980HID Tilburg
Volledige geboorteregistratie1960  S v Dieten/A v Loen
Indrukken KI en steriliteitsbestrijding in de VS1950D H J Brus
.
Diss. Biopsa Uteris   1954 D H J Brus
Diss. Verband tussen vet%, vetvrije ds en eiwit   1956 E H Ketelaars
Diss. Bloodgroup studies in Dutch cattle breed 1958 J Bouw  
Diss. Melkbaarheidsonderzoek bij het zwb vee in Frsl 1963 J. Keestra
Diss. Het meten en wegen voor vleesproductie 1969     M P M Vos
Diss. Selections voor growht rate in mice     1974H Bakker  
Diss. Correctie melkgift voor leeftijd, seizoen en lactatiestadium 1975 J Dommerholt 
Diss. Perinatale sterfte  1976J W A Remmen
Diss. Syneresis milkgels 1988 H v d Bijgaart 
Diss. Bovine Herpesvirus 1  1997 J J Hage
Diss. Voorspellen van vruchtbaarheid van stieren1997 N den Daas
.
IVO Inventarisatie slachtaanbod in 1968 en 1969 H de Boer e.a.
IVO 1952 – 1977   
IVO Enkele fundamentele aspekten v d Rundvleesproductie1971 M P M Vos  
IVO De slachtkwaliteit v h Nederlandse rund  1982
IVO De slacht- en vleeskwaliteit v h Nederlandse Rund  1983
IVO Geschiktheid kalfsvleesproductie 25 % RHF 1980P v Nieuwenhoven
IVO Rapport C-36    Kruisingsproef N- Amerikanen 1978 J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-146  Dikbilrunderen       1970      P Bergström
IVO Rapport C-294  Voor-en nadelen kruising RHF*MRIJ1976J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-343  Invloed groei, vv en sl. kw op rend. vlees 1978J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-351  Rassenproef Melkproductie  1978J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport C-357  Factoren geboorteverloop    1978 A Meijering e.a.
IVO Rapport C-394  De Roodbonten in Baden-Württemberg    1980 J de Rooy
IVO Rapport C-410  Nak v Hanny’s Red Leon gemest als vleeskalf 1981 H Laurijsen/P Jans
IVO Rapport C-416  Nak v Jaspar’s Pencil gemest als vleeskalf  1981H Laurijsen/P Jans
IVO Rapport B-41    Invloed daglicht bij kalvermesten 2   1962    P Bergström
IVO Rapport B-67    Voedersystemen mestproeven stieren  1965P Bergström
IVO Rapport B-70    Mestproeven afst. groepen rb+zwb. KI-stieren 1965 P Bergström
IVO Rapport B-71    Mestproef afst rb KI-stieren    1965P L Bergström
IVO Rapport B-82    Mestproef                   ”         (2) 1966 P L Bergström / M P M Vos
IVO Rapport B-93    Mestproef                   ”         (3) 1967                   ”
IVO Rapport B-96    Mestproef                   ”         (4) 1968                   ”
IVO Rapport B-94    Analyse KI-fokkerij provincie Utrecht1967D Minkema/P Scheer
IVO Rapport B-98    Oorzaken kwantitatievekarkassamenstelling     1968 P Bergström
IVO Rapport B-150  Geboortemoeilijkheden gebruikskruising  1979 A Meijering e.a.
IVO Rapport B-152  Herhaalbaarheid kenmerken onderbalk 1979  J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-173  Nota Genenbank voor Lbhuishouddieren 1981     H Bakker e.a.
IVO Rapport B-178  Stierenvleesprod van pinkenstieren 1981     J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-182  Invloed wissel. voerintens. bij vleesstieren1981P Bergström/H Dijkstra
IVO Rapport B-184  Mesten vleesstieren met 2 complete rantsoen.1981J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-195  Class. Nuka’s voorspellen geschikth vleesprod 1982D Minkema e.a.
IVO Rapport B-199  Rassenproef Afvoer en Slachtkwaliteit1982 J K Oldenbroek e. a.
IVO Rapport B-202  Een index voor vleesproduktie 1982J Jansen e.a
IVO Rapport B-253  Het dikbilfenomeen bij het rund 1985P Bergström
IVO Rapport B-275  De Terwispelproef1986J K Oldenbroek e.a.
IVO Rapport B-279  De Dubbeldoelproef   1986 J K Oldenbroek e.a
IVO Rapport B-302  De Dubbeldoelproef1987J Dijkstra e.a.
LUW  Bepaling slachtkwaliteit m b v metingen1966 H Bakker
LUW  Overdruk. Invloed lft 1e kalving op ontwikkeling1968M P M Vos e.a.
LUW  Fokleer.   Collegedictaat 2 en 3. 1970   H Bakker
LUW  Analyse NRS-keuringsrapport FH en MRIJ1970   R D Politiek/H Vos
LUW  Rundveeteelt in Engeland, USA enz., enz. 1973
LUW  Cursus Rundveefokkerij     1973
LUW  Doodgeboorte bij MRIJ-kalveren  1974    W Pijnenburg
LUW  Relatie met melk- en vleesprod ext van FH en MRIJ-stieren1974D J den Boer
LUW  De Rundveeselectieproef op het PFL 1976R D Politiek/ H Vos
LUW  Vakgroep Zootechniek nr 1 Gebruiksduur melkvee 1977   E Renkema e. a.
LUW  Vakgroep Zootechniek nr 3 Gebruiksduur melkvee 1977   S Korver
LUW               Het fokken van rundvee1979
LUW               Het Centrum voor Stierenopfok Zd-Nederland 1980D S Koorn
LUW               Konsekwenties vleesprod. Kruisen MRIJ met HF  1982Jan Ottens
LUW               Vakgroep Veefokkerij nr 36 Vleesprod bij Melkvee  1995 B Tomassen
LUW               Scriptie celgetal in de melk  1978 P Duysings/ L Hooghiemstra
HAS                Moderne ontwikkelingen Veeverb. bestel NBr/Lb/Frs1980 Liesbeth Thijssen
HAS                Toepassing EPT voor selectie op vleesproduktie 1980  Jos Peerlings
HAS                Factoren vet- en eiwitgehalte in de weideperiode    1981J G M v d Boom
HAS                Verband EPT en Vleesindex met de vleesproduktie 1987  Eric Meulenbroeks
.
Het NRS
Doel en Werking van het NRS     1968
Het Groene Boekje van het NRS 1978
NRS                            1874-1959;   1874-1964;   1874-1969.
.
Enkele beschouwingen over onze MRIJ-fokkerij  1950 ir E J Alderkamp
Verdere ontwikkeling v d KI in Amerika1954 ir A Th Ariëns e.a.   
Erfelijke gebreken in de Rundveefokkerij 1955  Fonds Ndl Veefokkerij
Erfelijke verlamming v d achterhand  1954H Hoitink e.a.
Een erfelijk mond- en klauwgebrek bij het rund 1959  A v’t Hooft  
Spastische parese bij MRIJ1962 A v’t Hooft e.a.
Rapport Afstammelingenonderzoek in Nederland1964
Tabellen betreffende salarissen per jan. 1965Staatsuitgeverij Den Haag  
Enkele onderwerpen uit de algebra1964 H J Reints
Mogelijkheden productie rundvlees in bedrijfsverb.1959 E Broekhuis/PAW 43
De ontwikkeling v d kalvermesterij  1965 G Braks/ PAW 105
Gespecialiseerde kalveropfok in Beieren 1966  RLC Eindhoven
De verwerking van melkc.gegevens door de computer 1968 CMD Arnhem 
De fokkerij v zwartbont rundvee in Italië   1968 Ministerie v L en V
Deelname melkcontrole in Noord-Brabant (per gemeente)1968  RVC Breda
Vijf jaar ervaring met de Centrale opfok v jongvee 1971   CRA Eindhoven
Tabellen leeftijd en gewicht MRIJ-stieren 1971A v Laarhoven/F Kuijpers
Lichaamsontwikkeling en gewicht bij MRIJ-vee Bedrijfsontw. dec 1971AvL/FK
Ontwikkelingen in de Rundvh in Limburg   1972 CRA Roermond
Hendrix proefkruising met Piemontese  1973 H Brunnekreef
De vererving van het kenmerk: dikbil    1974      R Debruyne
Studiereis naar Zwitserland   1976  J Hilkens
Het beleid in de RunderKI   1974Min. van  L en V
Kanttekeningen KI
Het MRIJ-fokbeleid in N-Brabant   1976   R G Buré/ CRA Tilburg
De lokale balie 1977
Informatiestromen op een groot melkveebedrijf1977J Mutsaers / IMAG
De prov. ontwikkeling v d veestapel in Ned. 1960-1977  Min. van L en V
Melkproduktiekontrole    A Helder /CRA Waalre
Gedachten over de te witte kleur, in map Cons.schap1979Guillaume Derks
Biedt kruising RHF*MRIJ perspectief? 1981A v d Herik  
Visie Voorlichtingsdienst kruisen MRIJ1983
Invloed Brown Swiss op de Rode Denen     1985 M Sikkema / MRIJ-cie
Stageverslag MRIJ-Zuid. Inzet proefstieren1983   Ab Groen /CRA Waalre
Lesstof Rundveeverbetering1984 CAD Rundveeverbetering
Opfok van stierkalveren  1971ir J A Beukeboom/CRA N-H
Centrale opfok van KI-stieren1973ir J v Leeuwen
Runder KI en Centrale opfok v stieren in Z-Dtsl   1974 J v Leeuwen/ C Willems
Discussienota Centrale opfok en EPT van stierkalveren1974J Hilkens/F Kuijpers
Vergelijking roodb. Stiermoederprogram in NBr en Lb 1974 J Hilkens/F Kuijpers
Centrale opfokstations voor stieren in B. WD en Den.1975 J. de Jonge e.a.
Centrale opfok van jonge KI-stieren 1977E Mijnen/CRA Tilburg 
Literatuurstudie voeren van rundvee 1979  ir A Ipema
Het Centraal Stierenopfokstation voor ZN1982Alfred de Vries/CRA Tilburg
Verslag reis Nw-Zeeland1984 J Kruize / J v Lieshout
Melken kwaliteitswerk   JAC v Oorschot/CRA’s ZN
Stierenkeuze?  Uw keuze  1985  CRA Tilburg
De kosten en opbrengsten van ET-materiaal  1990John Raedts
Diergenetica voor de Specialisten Rundveefokkerij1986CAD ir F de Graaf
Brabantse melkgeitenhouderij in perspectief  1986BRO
Lezersênquete Veeteelt in het Zuiden1987 E Ariëns
COVAM rapport Noord-Brabant 1985
Integratie GD+ MPCwerkwijze in NBr1987 E Saris/A Verschuuren
Van Schetsen naar Merken1989 I & R-werkgroep NBr/Lb
Zuid- Holland onderweg 1985
Meerjarenvisie NRS      1993
Beeld van de Veeverbetering in 20001993
Rapporten Twijnstra-Gudde1993
Instruktieboekje Veebeoordelingswedstrijd 1993 NAJK
Rapport werkgroep Vraag en Aanbod Arbeid  1995en 1997
Melkveehouderij in 2010      1996 ING-bank
PBR Voorspellingswaarde stiervaders voor fokw. zonen 1977 H Wismans    
PBR Deelname aan melkcontrole en KI bij rundvee in N-Brabant 1978
PBR Rundveeregistratie met erkende afstamming   1980 Hans Lijding
PBR Onderzoek levensduur dochters/ Brab KI-structuur?1980  Marco Bink  
PBR Relatie fokwaarde/afst.index rb NBr   1986Marion Wouters
PBR Analyse verwerking MPC-gegevens 1987Gerard Willems
PBR Inventarisatie werkwijzen VB’s NBr en Lb1988Frank Jeurissen
PBR Celgetal en Fabrieksmelk en mpc  1989   W v Ginneken
PBR Ledenwerving MPC 1989 Eric Wouters
PBR Stageverslag    1994 Anke v d Ven
PBR Registratiegraad Verb Roodbont Vleesras 1994 Richard Smeets
LvC Geboorteregistratie op schotten1972  J Goossens
LvC Sophie 36’s Arie      1974 P Jans  
LvC Invloed sex. gedrag  op vrouwelijke soortgenoten   1976  J Goossens    
LvC Stiervaders seizoen 1976-77   1976 H Wismans
LvC Afstamming stieren van KI-ver LvC  1976 H Wismans
LvC Enkele werkstukken       1978 P v Goor
LvC Stieren met positieve vererving  1979
LvC Pieta 7’s Paul and his sons  
LvC Varkensbek, kromme voorbenen 1979   A v d Tillaart
LvC Onderzoek drachtigheid na de1e insem. 1979 Jos Peerlings
LvC Enkele punten bij het insemineren van belang 1980
LvC Erfelijke aanleg melkprod in LvC       1980 Erik Ebbink
LvC Foktechn mogelijkheden verbetering prod.aanleg 1981J Goossens
LvC De voornaamste rode HF-bloedlijnen 1981  J Goossens
LvC Kanttekeningen bij de EPT van stieren 1984Wil v d Broek
MBr Inzet van proefstieren  1978 J de Reus
MBr Gehaltevererving van MRIJ-stieren1979 Willem v d Sanden
MBr Onderzoek naar de Koe-index 1980 R v d Boer
MBr Melkverdeling over de kwartieren     1984 R Tiellemans
MBr Het gebruik van HF op MRIJ-vee1984 Rinie v Berkel
MBr Econ. vgl pinken insemineren met pinken- of fokstieren 1984Jan Geurts  
MBr Invloeden op het laten schetsen v kalveren 1985 Han v d Elshout
.
Verslag mestproeven Vessem afst. van MRYen FH-stieren 1965RVC  Breda
Verslag                        ‘’                     MRY -stieren   1966RVC  Breda   
Verslagen vergaderingen specialisten Rundveefokkerij   1968-1971
Verslag Centrale opfok van jongvee    1983CRA Eindhoven
Verslag studiereis W-Dtsl, Resultaten RHF bij Rotbunt  1980ir W de Boer/ A Landeweerd/F Kuijpers
Verslagen MRIJ-Commissie Nederland     1981 – 1986
Verslag Werkgroep Vastleggingsapparatuur1982 GIR
Verslag Amerika-studiereis Foktechn.. Cie van KI-Zuid 1988F Kuijpers
Studiereis Duitsland-Roodbont door KI-Zuid 1989F Kuijpers
Benelux – studiereis door KI-Zuid  1991F Kuijpers/W Fleuren