Lijst van jaarverslagen

Prov Cie rundveefokkerij/ PSR/ PBR
Vanaf 1913 complete serie t/m 1998 als volgt onderverdeeld:
Provinciale Commissie voor de Ondersteuning van Rijkswege van de Veefokkerij in Noord-Brabant1913 t/m 1951
Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noord-Brabant1952 t/m 1970
Stichting voor de Rundveeverbetering in Noord-Brabant (PSR)1971 t/m 1981
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant  (PBR)1982 t/m 1987
Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij in Noord-Brabant en Limburg   (PBR)1988 t/m 1998
Handboekje voor de keuringscommissie  1912
Keuringsrapporten Stierenkeuringenplm. 1936
Provinciale Commissie van Toezicht op de KI in Noord-Brabant
Verslagen1949 – 1974, 1979 – 1987
Bond van KI-verenigingen
Kasboek   1958-1969
Centrum Opfok Stieren Oerle
Verslagen1978/79 – 1984/85
Jaarverslagen Regionale Bonden / VVB’s
Bond West-Brabant1952, 1954 -1959, 1986-1990, 1993, 1994
Jubileumverslag Bond West-Brabant     1911-1986
Jubileumboekje Bond Land van Cuijk   1913-1988
Bond Land van Cuijk  Afd. Fokcentrale1968, 1969, 1973, 1975-1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1993-1995, 1997
Bond Veghel1968, 1971
CVR De Meijerij  1976-1982
VVB De Meijerij  1987, 1988, 1990
CVR De Kempen, afd. melkproduktiecontrole, rayonverslagen1976
VVB De Kempen1988, 1990
VVB’s De Kempen/De Meijerij  1991
VVB Zuid1993-1996
CVR Zuid1993, 1996, 1997
Bond Peelland, fokver. Helmond, Stiphout, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren1977
    ’’            ’’       Helmond, Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Someren1978
    ’’            ’’       Helmond en Someren1979
    ’’            ’’       Helmond1980
    ’’            ’’       Helmond en Someren1981-1983
    ’’            ’’       Helmond, Asten, Neerkant, Deurne, Someren1984, 1985
VVB Peelland1991
CVR Midden-Brabant, fokver.1976,1977, 1979-1981, 1983-1985
VVB Midden-Brabant 1987-1989, 1991, 1992, 1994
VVB Midden-Brabant, dienstverlenend aan veehouders1987-1998 en voorgeschiedenis
Jaarverslagen van fokverenigingen
Fokcentrale Oosterhout-Dongen1977-1979, 1983, 1985, 1986
Fokver. Gilze1977-1980, 1983-1985, 1991
Fokver. Rijen1977, 1978
Fokver. Bavel c.s.1977-1979, 1981, 1983
Fokver. Rijsbergen-Ulvenhout1976-1979, 1983-1985
Fokver. CUB1976-1979, 1981, 1984, 1985
Fokver. Alphen/Goirle1991
Fokver. Kaatsheuvel1976, 1979, 1981, 1985, 1991
Fokver. Land v H en A1976-1979, 1981, 1983-1985
Fokver. Raamsdonk c.s.1976-1979, 1981, 1983, 1985
Fokver. Etten c.s.1976-1979, 1981, 1984, 1985
Fokver. Oud-Gastel1975, 1977, 1978, 1982, 1984-1986
Fokcentrale Roosendaal1975-1979, 1983
Fokver. Wagenberg/Made1976, 1977, 1979, 1981, 1984
Fokver. Waspik1977 – 1979, 1985
Fokver. Zundert1976-1980
Fokver. Oss1976-1979, 1983
Fokver. Lithoyen1977, 1980, 1983, 1984
Fokver. Megen1977, 1983-1985
Fokver. Asten1976-1979, 1983
Fokcentrale Deurne e.o.1969, 1971-1980,1982-1984
Fokcentrale Helmond 1969, 1971-1973, 1975, 1976
Jubileumverslag fokver. Alem-Maren-Kessel      1933-1958
Jubileumverslag fokver. Berkel-Enschot       1926-1966
Jubileumverslag fokver. Moergestel  1928-1968 
Jubileumverslag fokver. Biest-Houtakker 1942-1992
Jubileumboekje melkcontrole De Langstraat1997
Jubileumverslag Roza 30 100000 kg Bink R’donk1970
Fokver. Hilvarenbeek  25-jarig bestaan1963
Fokver. Esbeek 50-jarig bestaan  1990
Fokver. Berkel-Enschot1965
Fokver. Diessen1978, 1979, 1985
Jaarverslagen van KI-verenigingen
KI Venray1958-1962
KI Gilze-Rijen 1967
KI Land v Heusden en Altena1968, 1972, 1973, 1975
KI Fed. West-Brabant1977-1980
KI Heythuysen1957
MRIJ-KI Limburg1974, 1976-1978,  1980, 1982, 1983
KI Bond Veghel 1965, 1966, 1968
KI Land v Cuijk, 25-jarig jubileum1974
KI Udenhout    1950-1954
KI Midden-Brabant  1964, 1967-1972
CVR Midden-Brabant   1975, 1977-1983, 1985, 1986
CVR De Kempen 1968-1986
KI Peelland1966, 1969 – 1980, 1982 – 1986
Prov. Cie/PSR/PBR Limburg
Prov. Commissie ter bevordering van de Rundveefokkerij in Limburg1951-1970
Stichting voor de Rundveeverbetering in Limburg1971
Rundveefokkerij en –houderij  in Limburg1971-1980
Beter Veehouden
De KI in Limburg1953
Jaarverslagen fokver., fokver. centrales en VRB
Fokver. Venray e.o.1971-1975
VRB Noord-Limburg 1980-1983, 1985, 1987
Fokver. Sevenhorst 1971, 1972
Fokver. Centrale Helden1972
Fokver. Centrale Seldenhorst1976
Fokver. Centrale M-Limburg1971, 1974, 1975, 1977
VRB M-Limburg1980, 1981, 1983-1985, 1987, 1988
VRB Zuid-Limburg1984, 1985, 1987
Fokver. Merkelbeek1973, 1974
VRB Limburg1989-1991
Verslagen Laboratorium voor Melkonderzoek
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle1972-1982
Coöp. Vereniging voor Melkonderzoek Zuid-Nederland te Oerle1983-1993
Stichting Centraal Laboratorium voor Melkonderzoek te Hoornaar1973
Stichting Melkcontrolestation Nederland te Zutphen1994
Melkcontrolestation Zuid-Nederland te Breda 1976, 1977, 1982
         ’’                     ’’                     te Oerle1983, 1985, 1987
Regionaal Orgaan Melkhygiëne Zuid-Nederland 1992
COZ Centraal Orgaan Zuivelcontrole1991-1993
COKZ Centraal Orgaan Kwaliteitscontrole Zuivel1996
Overige verslagen
Bond v Zwartbontfokkers in Noord- en Midden-Limburg1975, 1981, 1984
Limburgse Vereniging van Vleesveehouders1986
Hozubra, verslagen en andere bescheiden uit de jaren1962, 1963 en 1966
Veeteeltstudieclub Land v Cuijk1996, 1997
Lijst van penningmeesters van fokverenigingen1967
Gezondheidsdienst voor Dieren
GD N-Br verslag1958, 1986
GD NBr verslag begeleiding melkveebedrijven1978
Overige provincies
Prov. verslagen afst. keuring Overijssel1952-1969
PBR Overijssel1980-1985
Prov. verslagen afst.keuring Gelderland1960-1973       
PBR Gelderland 1977, 1983-1985
Verslag KI Fleringen1966
Verslag KI Twente 1972, KI Overijssel 1977
KI bij rundvee en varkens in Overijsel1978
Verslag KI Ceres1976, 1977
Verslag ORS mpc1991, 1994, 1995
Centrale Melkcontroledienst
Jaarverslag1944-1976
Landelijke Commissie Melkbaarheidsonderzoek
Jaarverslag1963-1976
Jaarboek KI1946-1976
Jaarverslag KI,  CMD  en Mbo1977-1983
GIR
Jaarverslag GIR1973/74
NRS
Jaarverslag       1980, 1987, 1988, 1990, 1994-1997
Jaarboeken1957-1961, MRIJ 1962-1970,  FH 1962-1970,  G 1970
Productievererving MRIJ 1976, 1977, 1979, 1980
       ’’                    FH+G1977
Gedrukte Stamboeken MRIJ1914-1960
CR Delta
Jaarverslag1999, 2000
Koeien en Bedrijven in cijfers
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek  IVO  Zeist
Jaarverslag    1957, 1959 – 1972, 1976, 1978 – 1982, 1985
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
Verslagen en Mededelingen van de Directie van de Landbouw1905, 1923, 1924,1931, 1932, 1933, 1934, 1936-1939, 1942
Meitellingen CBS1921, 1930, 1960-1968